II Jornadas Reconstrucción Romana Blanda Aeterna (PROGRAMA)

viernes, 24 de julio de 2009

GLADIATORIS

La paraula gladiador ve del llatí gladius, que vol dir espasa, per tant: el que porta l´espasa.
La lluita de gladiadors eran els espectacles populars favorits dels romans en els circs de l´Imperi.
En un primer moment eren soldats sense fortuna expulsats de l´exèrcit romà que buscaven el perdó, pèro amb el pas del temps també hi participaven homes lliures que buscaven fortuna o lladres als quals obligaven a participar. En arribar al moment final del combat, el gladiador triunfant demanava al pùblic si havia de matar o no al vençut, que aixecava la má per demanar clemencia. Si el pùblic estimava que mereixia el perdó, baixaba el pulgar fent entendre que el guanyador tirés la seva arma a terra o envainés la seva gladius. Quan el gladiador, al final del combat, revia com a premi una espada roma (rudi) era senyal que l´autoritzaven per abandonar la profesió de gladiador.
ACTA-ARQUEO I LUDUS HISPANIENSES
Grups francès i càntabre que varen presentar la lluita de gladiadors amb tota l´espectacularitat i cruesa de l´època.

La palabra gladiador viene del latín gladius que quiere decir espada, por tanto: el que lleva la espada.
La lucha de gladiadores eran los espectáculos populares favoritos de los romanos en los circos del Imperio.
En un primer momento eran soldados sin fortuna expulsados del ejército romano que buscaban el perdón, pero con el paso del tiempo también participaban hombres libres que buscaban fortuna o ladrones a los cuales obligaban a participar. Llegando al momento final del combate, el gladiador triunfante pedia al público si debía matar o no al vencido, que levantaba la mano para pedir clemencia. Si el público estimava que merecía el perdón, bajaba el pulgar dando a entender que el ganador debía tirar su arma a tierra o envainar su gladius. Cuando el gladiador, al final del combate, recibía como premio una espada roma (rudi) era señal de que estaba autorizado a abandonar la profesión de gladiador.
ACTA-ARQUEO Y LUDUS HISPANIENSES
Grupos francés y cantabro que presentaron la lucha de gladiadores con toda la espectacularidad y crudeza de la época.

No hay comentarios:

Publicar un comentario