II Jornadas Reconstrucción Romana Blanda Aeterna (PROGRAMA)

jueves, 13 de agosto de 2009

LEGIONARIUS


El legionari és l´integrant d´una unitat militar de l´exèrcit romà. La legió constitueix la base de l´exèrcit romà i s´organitza amb Centúries formades per 80 homes que es divideixen en 10 Contubernis, unitat mínima de l´exercit de 8 soldats, que eren allotjats en una tenda.

Grups de Reconstrucció militar.
L´objectiu d´aquests grups és la recreació històrica en diferents vessants: recreació de materials, tècniques militars i d´entrenament així com situacions quotidianes dels legionaris romans. Per aconseguir la màxima fidelitat en l´ambientació d´època fabriquen, construeixen i també adquireixen diferents equips per actuar com a autèntics legionaris romans.
Legió V-I Cohort; Legió Prima Germànica i Regnum Gothorum varen ser els mercenaris romans en desplegar la seva recreació.

El legionario es el integrante de una unidad militar del ejército romano. La legión constituye la base del ejército romano y se organiza con Centúrias formadas de 80 hombres que se dividen en 10 Contubernios, unidad mínima del ejército de 8 soldados, que eran alojados en una tienda.

Grupos de Reconstrución militar.
El objetivo de estos grupos es la recreación histórica en diferentes vertientes: recreación de materiales, técnicas militares y de entrenamiento, así como situaciones cotidianas de los legionarios romanos. Para conseguir la máxima fidelidad en la ambientación de la época, fabrican, construyen y adquieren diferentes equipos para actuar como auténticos legionarios romanos.
Legió V-I Cohort; Legió Prima Germánica y Regnum Gothorum fueron los mercenarios romanos que desplegaron su recreación.