II Jornadas Reconstrucción Romana Blanda Aeterna (PROGRAMA)

domingo, 29 de agosto de 2010

MÚSICA

Per als romans la finalitat de la música era l´exaltació del gaudir dels sentits i la vida. Les celebracions musicals varen ser de gran importància en la vida dels romans; es donaven grans festes a les quals acudien nombrosos musics i alguns considerats "virtuosos" que arribaven de tot arreu de l´Imperi i que gaudien de condicions i tractes especials.
Els instruments solistes més utilitzats eren la lira (una espècie d´arpa la sonoritat de la qual era considerada signe de felicitat) i la citara (una variació de la lira més sonora, àmplia i profunda).

La varietat d´instruments s´utilitzaven també en el teatre i fins i tot en el Exercit Romà amb funcions especifiques per a les cerimònies i el combat.

SYNAULIA

Primer grup en dur a terme una reconstrucció dels instruments de l´è poca romana i que reprodueix el seu so original. Ha col.laborat amb multitud de museus i arqueòlegs; ha participat en diverses pel.lícules (Gladiator, Roma) i documentals de la RAI i la BBC. Ha editat dos CDs, del primer s´han extret dos temes per Gladiator.
Van oferir dos concerts a la Fira Romana.

Para los romanos la finalidad de la musica era la exaltación del goce de los sentidos y la vida. Las celebraciones musicales fueron de gran importancia en la vida de los romanos; se daban grandes fiestas a las que acudían numerosos músicos y algunos considerados "virtuosos" que llegaban de todas partes del Imperio y que gozaban de condiciones y tratos especiales.

Los instrumentos solistas más utilizados eran la lira (una especie de arpa cuya sonoridad era considerada signo de felicidad) y la citara (una variación de la lira más sonora, amplia y profunda). La variedad de instrumentos se utilizaban también en el teatro e incluso en el Ejército Romano con funciones específicas para las ceremonias y el combate.SYNAULIA
Fue el primer grupo en llevar a cabo una reconstrucción de los instrumentos de la época romana y que reproduce su sonido original. Ha colaborado en multitud de museos y arqueólogos; ha participado en varias películas (Gladiator, Roma) y documentales de la RAI y la BBC. Ha editado dos CDs, del primero, se extrajeron dos temas para Gladiator.
Ofrecieron dos conciertos en la Feria Romana.

THEÂTRUM


El teatre propiament romà no es va desenvolupar fins el segle III a. C. després de l´absorció del teatre grec a través de la conquesta dels seus territoris.
En un principi s´associava amb festivals religiosos, pèro la naturalesa espiritual d´aquests aconteixements es va perdre aviat en incrementar-se el nombre de festivals, i es va convertir en un entreteniment, la qual cosa va afavorir que la comèdia fos el gènere més usat.
El gran període de creació dramàtica romà va començar en el segle II a. C. dominat per las comèdies de Plauto i Terenci, que eren adaptacions de la comèdia grega.

ESPECTACLES TEATRALS
Es varen realitzar de manera itinerant i en escenaris dintre del mercat romà durant tot el dia.

Camaleón Teatre: Vestals, pitonises, festa romana, boda romana.
Aned El Kamar: Dansa egípcia.
Grama Teatro: Personatges de l´època.
El Chivo Teatro: Malabarista, Lladre, Histriònic personatge.
Masud: Recreació musical històrica.


El teatro propiamente romano no se desarrolló hasta el siglo III a. C. después de la absorción del teatro griego a través de la conquista de sus territorios.
En un principio se asociaba con festivales religiosos, pero la naturaleza espiritual de estos acontecimientos se fue perdiendo a medida que se iba aumentando el número de festivales, y se convirtió en entretenimiento, lo que favoreció que la comedia fuese el género más utilizado.
El gran periodo de creación dramático romano comenzó en el siglo II a. C. dominado por las comedias de Plauto y Terencio, que eran adaptaciones de la comedia griega.

ESPECTÁCULOS TEATRALES
Se realizaron de manera itinerante y en escenarios dentro del mercado romano durante todo el día.

Camaleón Teatro: Vestales, pitonisas, fiesta romana, boda romana.
Aned El Kamar: Danza egipcia.
Grama Teatro: Malabarista, ladrón, personaje histriónico.
Masud: Recreación musical histórica.


jueves, 8 de abril de 2010

CASTRUM

Originalment, el castrum era una fortificació celta d´un castell envoltat per una muralla circular sobre el cim d´una muntanya. Els romans varen designar amb aquest nom els seus camps militars, que eren rectangulars.
L´organització dels campaments militars romans és una veritable obra urbanística, ja siguin estables o de campanya.
Els campaments de campanya es muntaven amb la mateixa organització que els estables, pèro en territori hostil i en un temps aproximat de dues hores.
Els estables són autèntiques ciutats, protegits per una sòlida muralla de fusta o pedra amb un fosat perimetral i flanquejats per torres. Els travessen 2 vies, de nord a sur el Cardus Maximus i d´est a oest el Decumanus Maximus; amb quatre portes d´entrada. El fòrum s'ubicava a la intersecció dels dos carrers i la resta es trobaven paral.leles a les principals, les quals formaven un patró de quadrícula que s'utilitza molt en les ciutats.
La demostració de campament i vida militar va estar a càrrec de: LEGIÓ V - I COHORT i LEGIÓ PRIMA GERMÀNICA.

Originalmente, el castrum era una fortificación celta de un castillo rodeado por una muralla circular sobre la cima de una montaña. Los romanos designaron con este nombre sus campos militares, que eran rectangulares.
La organización de los campamentos militares romanos es una verdadera obra urbanística, ya sean estables o de campaña.
Los campamentos de campaña se montaban con la misma organización que los estables, pero en territorio hostil y en un tiempo aproximado de dos horas.
Los estables, son auténticas ciudades, protegidos por una sólida muralla de madera o piedra con un foso perimetral y flanqueados por torres. Los atraviesan dos vías, de norte a sur, el Cardus Maximus y de este a oeste el Decumanus Maximus; con cuatro puertas de entrada. El forum se ubicaba en la intersección de las dos calles y el resto se trazaba en paralelo a las principales, las cuales formaban un patrón de cuadrícula que se utiliza mucho en las ciudades.
La demostración de campamento y vida militar estuvo a cargo de la LEGIÓ V - I COHORT y LEGIÓ PRIMA GERMÀNICA.