II Jornadas Reconstrucción Romana Blanda Aeterna (PROGRAMA)

jueves, 23 de julio de 2009

BLANDA, PARVA OPPIDA ROMANAAmb la romanització del nostre territori a partir del s III a.C. el territori que avui ocupa Blanes, s´anomenà Blanda, la forma romana del topònim indígena. Gairebé han transcorregut dos mil anys d´una de les primeres notícies escrites de Blanda, que devem a l´historiador romà Pomponi Mela (geògraf del segle I nascut a Iulia Traducta a Hispania) i a la seva obra De Chorographia (43-44 d.C.) , on qualifica Blanda de petita població fortificada, és a dir, de parva oppida. Més tard, Plini el Vell (Gaius Plinius Secundus (23-79) nascut probablement a Comum l´actual Itàlia) s´hi refereix en la seva obra Naturalis Historiae pèro aquest cop en plural Blandae i cita la ciutat com un nucli de ciutadans romans oppidum civium romanorum.


Con la romanización de nuestro territorio a partir del s. III a.C. el territorio que hoy ocupa Blanes, se llamaba Blanda, la forma romana del topónimo indígena. Prácticamente han transcurrido dos mil años de una de las primeras noticias escritas de Blanda, que debemos al historiador romano Pomponi Mela (geógrafo del siglo I nacido en Iulia Traducta en Hispania) y a su obra De Chorographia (43-44 d.C.), en la que califica Blanda como una pequeña población fortificada, es decir, de parva oppida. Más tarde, Plinio el Viejo (Gaius Plinius Secundus (23-79) nacido probablemente en Comum, actual Italia)se refiere en su obra Naturalis Historiae pero esta vez en plural Blandae y cita a la ciudad como un núcleo de ciudadanos romanos oppidum civium romanorum.

No hay comentarios:

Publicar un comentario