II Jornadas Reconstrucción Romana Blanda Aeterna (PROGRAMA)

domingo, 29 de agosto de 2010

THEÂTRUM


El teatre propiament romà no es va desenvolupar fins el segle III a. C. després de l´absorció del teatre grec a través de la conquesta dels seus territoris.
En un principi s´associava amb festivals religiosos, pèro la naturalesa espiritual d´aquests aconteixements es va perdre aviat en incrementar-se el nombre de festivals, i es va convertir en un entreteniment, la qual cosa va afavorir que la comèdia fos el gènere més usat.
El gran període de creació dramàtica romà va començar en el segle II a. C. dominat per las comèdies de Plauto i Terenci, que eren adaptacions de la comèdia grega.

ESPECTACLES TEATRALS
Es varen realitzar de manera itinerant i en escenaris dintre del mercat romà durant tot el dia.

Camaleón Teatre: Vestals, pitonises, festa romana, boda romana.
Aned El Kamar: Dansa egípcia.
Grama Teatro: Personatges de l´època.
El Chivo Teatro: Malabarista, Lladre, Histriònic personatge.
Masud: Recreació musical històrica.


El teatro propiamente romano no se desarrolló hasta el siglo III a. C. después de la absorción del teatro griego a través de la conquista de sus territorios.
En un principio se asociaba con festivales religiosos, pero la naturaleza espiritual de estos acontecimientos se fue perdiendo a medida que se iba aumentando el número de festivales, y se convirtió en entretenimiento, lo que favoreció que la comedia fuese el género más utilizado.
El gran periodo de creación dramático romano comenzó en el siglo II a. C. dominado por las comedias de Plauto y Terencio, que eran adaptaciones de la comedia griega.

ESPECTÁCULOS TEATRALES
Se realizaron de manera itinerante y en escenarios dentro del mercado romano durante todo el día.

Camaleón Teatro: Vestales, pitonisas, fiesta romana, boda romana.
Aned El Kamar: Danza egipcia.
Grama Teatro: Malabarista, ladrón, personaje histriónico.
Masud: Recreación musical histórica.


No hay comentarios:

Publicar un comentario