II Jornadas Reconstrucción Romana Blanda Aeterna (PROGRAMA)

jueves, 8 de abril de 2010

CASTRUM

Originalment, el castrum era una fortificació celta d´un castell envoltat per una muralla circular sobre el cim d´una muntanya. Els romans varen designar amb aquest nom els seus camps militars, que eren rectangulars.
L´organització dels campaments militars romans és una veritable obra urbanística, ja siguin estables o de campanya.
Els campaments de campanya es muntaven amb la mateixa organització que els estables, pèro en territori hostil i en un temps aproximat de dues hores.
Els estables són autèntiques ciutats, protegits per una sòlida muralla de fusta o pedra amb un fosat perimetral i flanquejats per torres. Els travessen 2 vies, de nord a sur el Cardus Maximus i d´est a oest el Decumanus Maximus; amb quatre portes d´entrada. El fòrum s'ubicava a la intersecció dels dos carrers i la resta es trobaven paral.leles a les principals, les quals formaven un patró de quadrícula que s'utilitza molt en les ciutats.
La demostració de campament i vida militar va estar a càrrec de: LEGIÓ V - I COHORT i LEGIÓ PRIMA GERMÀNICA.

Originalmente, el castrum era una fortificación celta de un castillo rodeado por una muralla circular sobre la cima de una montaña. Los romanos designaron con este nombre sus campos militares, que eran rectangulares.
La organización de los campamentos militares romanos es una verdadera obra urbanística, ya sean estables o de campaña.
Los campamentos de campaña se montaban con la misma organización que los estables, pero en territorio hostil y en un tiempo aproximado de dos horas.
Los estables, son auténticas ciudades, protegidos por una sólida muralla de madera o piedra con un foso perimetral y flanqueados por torres. Los atraviesan dos vías, de norte a sur, el Cardus Maximus y de este a oeste el Decumanus Maximus; con cuatro puertas de entrada. El forum se ubicaba en la intersección de las dos calles y el resto se trazaba en paralelo a las principales, las cuales formaban un patrón de cuadrícula que se utiliza mucho en las ciudades.
La demostración de campamento y vida militar estuvo a cargo de la LEGIÓ V - I COHORT y LEGIÓ PRIMA GERMÀNICA.

No hay comentarios:

Publicar un comentario